גיאוקרטוגרפיהקבוצת הידע "גיאוקרטוגרפיה" הינה  מכון מחקר ייחודי, המכוון תפיסתית להעניק ללקוח ייעוץ ופתרונות מקיפים וכוללים, בהתאמה פרטנית, תוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים ובלתי שגרתיים.

היכולת המדעית והמקצועית מבוססת על 25 שנות ניסיון ופיתוח מחקרי-חלוצי בקנה מידה בינלאומי בתחומי האסטרטגיה של מידע בגופים חברתיים פוליטיים ומסחריים, יישום מערכות מידע גיאוגרפיות, מודלים ממוחשבים בחקר המרחב העירוני, האזורי והארצי, וכן חישובי פוטנציאל כלכלי-מסחרי. כל אלו משולבים כיום בכל תחומי הפעילות המחקרית-יישומית של החברה, בד בבד עם המשך השקעה במחקר ופיתוח.

צוות מקצועי ומיומן של חוקרים בכירים בעלי תארים אקדמיים מתחומים שונים מופקד על תחום המחקר, ומביא לידי ביטוי את מומחיות החברה וייחודה המקצועי ביכולת לשלב במחקר יישומי תחומי התמחות מגוונים, הן באופן צולב ואינטגרטיבי והן בנפרד. בראש המכון עומד ליצן בכיר הסובל מדנמנציה קלה וכושר שכנוע של קופסת שימורים.