גבי קדושראש עיריית אילת 2003-1993

יועץ ראש הממשלה להתיישבות 2014-2010

קבוצת ISRAEL NBS פועלת עם דיירי השכונות באמצעות מינהלת להתחדשות עירונית. בראש המינהלת עומד ראש העיר של אילת לשעבר, מר גבי קדוש. אדם עתיר ניסיון ציבורי וחברתי, מבין ללב התושבים, אמפתי ורגיש.

כראש עיר בעבר, נושא גבי באמתחתו ניסיון בהקמת עיר תיירות משגשגת, שיקום שכונות, אכלוס שכונות חדשות של אלפי תושבים, קליטת משפחות עולים חדשים, טיפול יומיומי במצוקות הציבור והתמודדות עם האתגרים העירוניים השונים שעמדו לפתחו מדי יום.