מס רכישה בקבוצת רכישהדרך נפוצה לרכישת מקרקעין ולבניית דירות מגורים עליה היא באמצעות התארגנות קבוצתית. בדרך כלל מתארגנת קבוצת רוכשים באמצעות יזםמארגן הדואג לביצוע ההתקשרות עם הבעלים של המקרקעין. לעיתים המארגן אף מעורב בהתקשרות של הקבוצה עם הקבלן, עם הגורם המממן או עם בעלי מקצוע אחרים.